Modlitwa rodzinna

 

 

W ten oto sposób odnajdujemy nasze podstawowe i pierwsze zadanie, ponieważ właśnie w rodzinie przeżywamy katechumenat rodzinny. Wzrastając w wierze, możemy być świadkami i przewodnikami naszych dzieci, dawać im świadectwo własnym życiem i wyborami. 

 

Możemy to czynić w różny sposób - codzienna modlitwa, modlitwa przed posiłkami, to przeżywanie z dziećmi tajemnic roku liturgicznego, to wspólne przygotowywanie się do sakramentów – spowiedzi, komunii, bierzmowania. Wszystko to czynione razem prowadzi dzieci do tego, aby same mogły odkryć swoje powołanie oraz zbudować swoją osobista relację z Chrystusem.

 

Święty Jan Paweł II napisał w „Familiaris consortio”: „Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej”.

 

Wspólna, codzienna modlitwa, czytanie Pisma Świętego i rozmowy na tematy religijne są nieodzowne w pogłębianiu życia duchowego w rodzinie. Modlitwa rodzinna stanowi fundament, decydujący o tym, że rodzina staje  się chrześcijańska.

 

Ojciec Święty pouczał małżonków i nieustannie wzywał do modlitwy; by była to modlitwa rodziny, za rodziny i z rodzinami.

 

Prośmy o to, ażeby rodziny chrześcijańskie się modliły - aby wiele się modliły.

To pierwszy warunek spełnienia zadań, jakie stawia wobec nich Chrystus i Kościół". 

 

Modlitwa służy bowiem ugruntowaniu rodziny. Przyczynia się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem. Z modlitwy płynie również wewnętrzna moc, która jednoczy rodziny w miłości. 

 

Dzięki modlitwie, którą możemy odmawiać w naszym małżeństwie, a potem w rodzinie, nie zagubimy prawdy o naszej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej.

 

Codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu to jedno z zobowiązań formacyjnych członków Domowego Kościoła.

 

Papież, Paweł VI pytał kiedyś rodziców „Matki, czy uczycie wasze dzieci modlitwy… A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową… Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół”. 

 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie, podkreślał, że „Pierwszymi świadkami wiary są rodzice, którzy mają obowiązek przekazywania jej swoim dzieciom. Nikt i nic nie może zastąpić rodziców w tym zadaniu”. Rodzina, jest  zatem pierwszym miejscem modlitwy.

Modlitwa Jana Pawła II za rodziny

 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, 

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, 

spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 

przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty", 

i przez Ducha Świętego, 

stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 

dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 

ku dobru ich własnych rodzin 

i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach 

mocne oparcie dla swego człowieczeństwa 

i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa

okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to 

za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - 

ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo

w rodzinach i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego,

który jest Drogą, Prawdą i Życiem,

na wieki wieków. Amen.

Skontaktuj się z nami

 

Parafia Ducha Świętego
i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 

ul. Zielona 11D

81-113 Gdynia

 

mail: dkgdyniaobluze@gmail.com

Domowy Kościół

 

zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości

w  jedności ze współmałżonkiem.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200