MAŁŻEŃSTWO jest WSPÓLNOTĄ DWOJGA (mężczyzny i kobiety).

Każdy jest w 50 % odpowiedzialny  za jakość małżeństwa.

Będzie ona zależała od POSTAWY OSOBISTEJ  

i WEWNĘTRZNEGO ŻYCIA KAŻDEGO Z NICH.

BEZ WYJĄTKU.

Reguła życia

 

 

Nasz postęp duchowy dokonuje się dzięki dwóm wymiarom:

  1. Łaska Boża, nadprzyrodzona pomoc (łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna)
  2. Nasz osobisty wysiłek, praca nad sobą, współpraca z Bożą łaską.

 

Reguła życia jest jednym z siedmiu podstawowych zobowiązań (darów) Domowego Kościoła, pomagających małżonkom wspólnie budować duchowość małżeńską i z miłością zbliżać się do Boga, ludzi i siebie nawzajem.

 

Reguła życia to pewne, dobrowolnie podjęte formy ascezy, wyrzeczenia albo pracy nad sobą, mające za cel zwalczenie jakiejś wady lub zdobycie jakiejś cnoty, służące postępowi na drodze życia duchowego, to postanowienie i konkretny wysiłek, praca nad tym, co należałoby w naszym życiu poprawić.

 

Reguła życia ćwiczy naszą wytrwałość, nakazuje nam comiesięczny wgląd do naszej reguły życia. Nie znaczy to jednak, że  mamy ją zmieniać  każdego miesiąca:

Wybór reguły życia  domaga się najpierw refleksji nad samym sobą,  poznania siebie… Do tej osobistej refleksji spróbujmy dopuścić Boga.  Najlepiej zróbmy to podczas  modlitwy. Wybierając regułę życia spróbujmy otworzyć nasze serce na wolę Ojca. I tak jak mówimy w modlitwie Pańskiej ….Niech się stanie wola Twoja… tak poprzez te słowa pozwólmy Panu Bogu działać w nas. Niech słowa przytoczonej tu modlitwy  nie będą pustym, wyuczonym frazesem, ale staną się szczerym i ufnym zaproszeniem Boga do naszego życia."

 

Reguła życia ma nadać naszemu rozwojowi wewnętrznemu jakiś ściśle określony kierunek, wytyczyć drogę. Ma ona ułatwić świadomość, że jestem NA JAKIMŚ SZLAKU, abym w jakiejś mierze kontrolował swój postęp wewnętrzny i miał rozeznanie, co już uczyniłem i co przede mną. Chodzi bardziej o sprecyzowanie zobowiązań niż ich mnożenie. Powinna być podjęta na określony czas, dłuższy lub krótszy. Jest to zobowiązanie O CHARAKTERZE OSOBISTYM!!! I KAŻDY BĘDZIE MIAŁ WŁASNĄ! Nie trzeba się nim dzielić.

 

 MAŁŻONKOWIE MOGĄ PRZYJĄĆ WSPÓLNĄ REGUŁĘ ŻYCIA, by np. coś poprawić w rodzinie. Małżeństwo bowiem jest wspólną drogą do Boga!

 

Dobrze jest zapisywać wybraną regułę życia. To ułatwia okresową kontrolę.


Nie praktykujemy jej sami, gdyż Jezus jest z nami aż do skończenia świata


Reguły życia nie wolno nikomu narzucać - przyjmuje się ją dobrowolnie. Na początkowym etapie przynależności do DK mogą ją stanowić zobowiązania.

 

JAK ROZUMIEĆ REGUŁĘ ŻYCIA?

Jest to postanowienie na 1 MIESIĄC (Z ZASADY NALEŻY CO MIESIĄC WYBIERAĆ INNĄ, choć nie jest to konieczne, przeszkadza „rozmyciu”)

 

MAŁA REGUŁA – comiesięczne postanowienie

DUŻA REGUŁA (GENERALNA) – ukierunkowanie całego życia na Boga; podobnie jak reguła zakonna ma NARZUCIĆ PEWNIEN STYL MAŁŻEŃSKIEGO ŻYCIA. Może to być 7 zobowiązań. DUŻA REGUŁA nadaje sens MAŁEJ REGULE, ukierunkowuje ją…

 

PRZYKŁADY REGUŁY ŻYCIA

Może ona dotyczyć:

  1. Praktyki życia religijnego (np. określenie czasu, miejsca… uczestnictwa w Eucharystii, spowiedzi, modlitwie, lekturze duchowej…)
  2. Praca nad sobą (pokonywanie wad, słabości, wypracowanie jakiejś cnoty, ustalenie regulaminu domowego, np. pory wstawania i kładzenia się spać)
  3. Poprawienie relacji z małżonkiem (sprawianie jakiejś przyjemności, niespodzianki), relacji  z dziećmi, z rodzicami, teściami… Na pierwszym miejscu musi być Bóg, potem kolejno: współmałżonek, dziecko, rodzic, teść...
  4. Reguła życia małżeńska: poprawienie pożycia intymnego lub innej dziedziny życia małżeńskiego

 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWA

  1. niezrozumienie – bez reguły grozi fantazja w życiu duchownym… co powoduje chaos  w życiu wewnętrznym.
  2. skrajności – MINIMALIZM w regułach (postanowieniach), co może zrodzić zupełną obojętność, marazm duchowy w efekcie końcowym niechęć lub całkowitą  rezygnację do  wewnętrznej przemiany.

Skontaktuj się z nami

 

Parafia Ducha Świętego
i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 

ul. Zielona 11D

81-113 Gdynia

 

mail: dkgdyniaobluze@gmail.com

Domowy Kościół

 

zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości

w  jedności ze współmałżonkiem.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200