Zobowiązania czy szanse?

 

 

Domowy Kościół jest miejscem, gdzie rozwija się duchowość małżeńską i rodzinną. Podstawowa formacja odbywa się w naszej rodzinie - comiesięczne spotkania w kręgu są tylko jej uzupełnieniem.

 

Małżeństwa należące do wspólnoty w celu budowania jedności korzystają z następujących elementów formacyjnych - najczęściej określanych mianem zobowiązań:

 

  1. codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
  2. regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  3. codzienna modlitwa małżeńska,
  4. codzienna modlitwa rodzinna,
  5. comiesięczny dialog małżeński,
  6. reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  7. uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych

 

Wypełnianie zobowiązań kształtuje naszą duchowość małżeńską. Zobowiązania te stanowią zatem swoiste narzędzia we wspólnym dążeniu do świętości, w poznawaniu i rozwijaniu siebie nawzajem.

 

Wywiązywanie się ze zobowiązań jest naszym obowiązkiem. Czy to znaczy, że jeśli w danym miesiącu nie przeprowadzimy np. dialogu małżeńskiego, przestajemy należeć do wspólnoty? Oczywiście, że nie. Spotykając się w naszym kręgu, nie raz widzimy, jak wielkie trudności mamy w ich wypełnianiu. Często też nasza słabość powoduje, że z któregoś zobowiązania się nie wywiązujemy (gdyby było to takie łatwe i oczywiste, zapewne nie przynosiłoby tak wielkich owoców).

 

Należy jednak pamiętać, że wstępując do wspólnoty, nie można świadomie odrzucać żadnego ze zobowiązań! Czym innym jest bowiem podejmowanie walki ze swoimi ułomnościami i słabościami, a czym innym - świadome odrzucenie zobowiązania.

 

Wypełnianie zobowiązań pomaga małżonkom we wspólnym życiu - pogłębia ich wzajemne relacje właśnie poprzez pogłębianie relacji z Panem Bogiem. 

 

Dlatego też - choć często nazywamy je zobowiązania - w rzeczywistości są to narzędzia, które stanowią naszą szanse na coraz głębsze i pełniejsze czerpanie z sakramentu małżeństwa.

 

Wspólnota Domowego Kościoła pomaga małżonkom z każdym dniem pogłębiać swoją wzajemną miłość.

 

Jakże pięknie jest słyszeć z ust małżonków z wieloletnim "stażem" słowa: "wiem, że każdego dnia kocham ją coraz bardziej" albo "dopiero po rekolekcjach zrozumiałem, jak bardzo kocham moją żoną" lub też "dialog małżeński pozwolił mi zrozumieć  potrzeby mojego męża".

 

Takie krótkie, ale jakże prawdziwe i głębokie świadectwa są dawane dzięki łasce Ducha Świętego, który przychodzi do nas za każdym razem, kiedy korzystamy z naszych szans do lepszego budowania małżeństwa i rodziny!

Skontaktuj się z nami

 

Parafia Ducha Świętego
i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 

ul. Zielona 11D

81-113 Gdynia

 

mail: dkgdyniaobluze@gmail.com

Domowy Kościół

 

zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości

w  jedności ze współmałżonkiem.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200